Industriële Veiligheid

 

Veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp in bedrijfsvoering en regelgeving. Waar vroeger veel op ervaring en “onderbuikgevoel” gedaan werd, worden risico’s steeds objectiever kwantitatiever benaderd. Daardoor, en door steeds omvangrijker en complexere regelgeving wordt veiligheid meer en meer een vakgebied voor specialisten en wordt veiligheid ook steeds meer opgedeeld in deelgebieden. Wij hebben ons gespecialiseerd op een aantal van die deelgebieden: