Bomer

Statische elektriciteit in een explosief gevaarlijke omgeving

Potentiaalvereffening in Ex gezoneerde omgeving is verplicht zie NEN-EN-IEC60079-14 par. 6.4. De hoofdpotentiaalvereffeningsleiding moet minimaal 6 mm2 zijn. De aanvullende verbindingen naar de metalen gestellen en vreemd geleidende delen ten minste 4 mm2. Met een afweging voor grotere doorsnede in verband met de mechanische sterkte.

Blikseminslagen zijn niet te voorkomen maar wel ongevaarlijk te maken

Zonder beveiligingsmaatregelen kunnen ongecontroleerde bliksemstromen door een installatie lopen. Dit heet een directe inslag en kan brand veroorzaken. Bij een indirecte inslag kunnen er overspanningen in de installatie ontstaan.

‘Aarden’ in al haar gradaties: hoe voorkom je een elektrische schok?

Aarding en potentiaalvereffening noemen wij ook wel ‘het riool van de elektrische stroom’. Het is een belangrijk onderwerp in de elektrotechniek. Veiligheid in combinatie met het goed functioneren van installaties en apparatuur is namelijk essentieel. Wij merken alleen dat de diverse vormen van ‘aarden’ door elkaar gehaald worden. Het ene ‘aarden’ is namelijk het andere niet. In dit artikel gaan we in op bescherming van personen en dieren door het voorkomen van een elektrische schok. We zoomen in op veiligheidsaarde en potentiaalvereffening.

Energie besparen bij elektromotoren?

In de industrie gaat ongeveer 70% van het elektriciteitsverbruik naar elektrische aandrijfsystemen. De kosten van een elektromotor bestaan over de hele levensduur voor 90% tot 97% uit energiekosten. Het verlagen van deze bedrijfskosten is mogelijk door verbetering van de efficiency van deze elektromotoren. Per 1 juli 2021 en per 1 juli 2023 moeten zowel Direct Online (DOL) motoren als toepassing met een frequentieregelaar en ook Ex-motoren voldoen aan de vernieuwde Minimum Energy Performance Standard (MEPS).

Energie besparen? Dikkere motorkabels!

In de industrie worden veel elektromotoren toegepast. Deze motoren zijn met kabels aangesloten op een elektrische voedingsverdeler. Iedere kabel heeft een Ohmse weerstand R. Als er stroom door de kabel loopt is het gevolg van de Ohmse weerstand dat de kabel warm wordt. Deze warmte die de kabel uitstraalt is een energieverlies, de zogenaamde kabelverliezen I2*R

Thuiswerken na corona: gaan we terug naar hoe het was, of verder waar we gebleven zijn?

Voordat het coronavirus ons leven overnam werkten wij al veel vanuit huis. Onze IT-systemen, telefooncentrale en alles 'in the cloud' was al geregeld. Zolang je internet hebt, kan je werken. Inmiddels is iedereen gewend aan de vele digitale mogelijkheden maar het zal een fysiek samenzijn nooit vervangen. Gelukkig gloort er licht aan de horizon en lijkt de coronacrisis eindig. Straks mogen we weer naar kantoor, maar willen we dat wel nu we zo gewend zijn aan het ‘nieuwe’ werken?

Explosieveiligheid: naleving regels voorkomt klappen

De krant schrijft niet over explosies als er geen slachtoffers vallen. Toch vinden er regelmatig explosies plaats en kan de materiële schade groot zijn. Je kan dit voorkomen door de regels die er zijn voor explosieveiligheid goed toe te passen. Dit klinkt simpel, toch blijkt daar in de praktijk veel mis te gaan.

Veilig werken aan machines? Plaats de juiste werkschakelaar

Indien onderhouds-, reparatie- of reinigingswerkzaamheden aan een machine worden uitgevoerd moet deze uitgeschakeld en spanningsloos zijn gemaakt In de industrie komen veelal machines voor. Hierbij worden elektromotoren toegepast die bijvoorbeeld een pomp, roerwerk, of lopende band aandrijven. In bijlage I, art. 1.6.3. van de machinerichtlijn staat dat een machine moet zijn voorzien van een vergrendelbare inrichting waarmee de machine van elke krachtbron kan worden afgesloten.

De veiligheid van werknemers is essentieel: maar wat ís veiligheid?

Wat is ‘veiligheid’? Veiligheid is voor veel mensen een (subjectief) gevoel, en dat is moeilijk te waarborgen. Zo voelen veel mensen zich veilig in een auto, en niet in een vliegtuig, terwijl de kans op een ongeval in een vliegtuig per kilometer aantoonbaar lager is en thuiswerken ongeveer het gevaarlijkste is dat je kan doen, thuis gebeuren immers de meeste ongelukken.

Inhuren van personeel voor technische werkzaamheden of uitbesteden? Wat past het best bij jouw organisatie?

Onderzoek toont aan dat bedrijven die hun onderhoud uitbesteden minder productief zijn dan de bedrijven die een onderhoudsorganisatie in huis hebben. Bij storing staat een machine immers stil als er gewacht wordt op een externe dienst om het op te lossen.
  • 1 (current)
  • 2