Explosieveiligheid

 

In installaties waar brandbare stof, vloeistof en/of gas wordt toegepast bestaat kans op explosies.

Specifiek daarvoor is in Europa regelgeving van kracht die samengevat wordt onder de noemer ATEX (ATmosphères EXplosibles).

Bömer Engineering Services is specialist op het gebied van explosieveilig (ATEX) installatie ontwerp en inspectie. Wij adviseren en begeleiden gebruikers bij:

 

  • Het vaststellen van zonering

  • Samenstellen Explosie VeiligheidsDocument (EVD)

  • Toe te passen beschermingswijzen

  • Het ontwerpen van explosieveilige installaties

  • Correct documenteren van de installatie

  • Montagebegeleiding

  • Beoordelen van installaties

  • Het opstellen van een verificatiedossier

Omdat explosieveiligheid, gerelateerd aan de stofeigenschappen van de brandbare stoffen in de installatie, invloed heeft op het hele installatie ontwerp, is het van belang dat vanaf het begin van het project er een ATEX-deskundige is betrokken bij een project.

ATEX-regelgeving is binnen de EU een wettelijke verplichting voor installatie eigenaren en is één van de speerpunten waarop door iSZW (inspectiedienst van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie) gecontroleerd wordt.

Naast ons advies en ontwerp van explosieveilige installaties verzorgt ons zusterbedrijf (periodieke) inspecties van installaties op gebied van explosieveiligheid:
ExInspect BV.

Door deelname aan de Nederlandse normcommissie voor explosieveiligheid NEC31, zijn we actief betrokken bij normontwikkeling op dit gebied en zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van explosieveiligheid.