Functionele Veiligheid

 

Functionele veiligheid is veiligheid gecreëerd door of afhankelijk van (functies in) een specifiek automatisch veiligheidssysteem.In gevallen waarin processen/installaties zoveel gevaar met zich meebrengen dat er een veiligheidssysteem nodig is om tot een acceptabel risiconiveau te komen spreken we van functionele veiligheid. Een eenvoudig voorbeeld van functionele veiligheid is een rookmelder. Dan is er een separaat systeem wat een gevaar detecteert. Als daar een automatisch blusapparaat aan gekoppeld wordt hebben we een safety system (SIS, Safety Instrumented System). Bij procesveiligheid kan het gaan om een veelheid aan risico’s, waarbij het erom gaat om die risico’s in kaart te brengen, in te schatten (kans en gevolg) en dan door inzet van een specifiek veiligheidssysteem (SIS) terug te brengen naar een acceptabel niveau. Zo zijn er technieken om analyses te doen om gevaar scenario’s in kaart te brengen, zoals de oorzaken die kunnen leiden tot vrijkomen van gevaarlijke stoffen (LOC, Loss of Containment).Bömer Engineering Services houdt zich bezig met het hele traject van analyse en kwantificering van de risico’s, definitie en ontwerp van veiligheidsfuncties (SIF’s, Safety Instrumented Functions), begeleiding bij implementatie en testen van SIF’s. Een bekend onderdeel van functionele veiligheid is het maken van SIL (Safety Integrity Level)-berekeningen, maar dat is slechts een klein onderdeel van het hele traject. SIL is een kwantificering van de risico reductie die een veiligheidsfunctie (SIF) bereikt. Van belang is dat bij installatie ontwerp er vanaf het begin een functionele veiligheid expert betrokken is bij een project.


Wij kunnen u ondersteunen bij:
Studies naar operationele risico’s (HazOp study, Hazard and Operability study)SIL classificatie (bepalen van het verschil tussen geconstateerd risico en acceptabel risico, m.a.w. vaststellen van de benodigde risicoreductie). In de beschouwing van een gevarenscenario kunnen meerdere (onafhankelijke) beveiligingen onderkend worden door middel van een LOPA (Layer Of Protection Analysis). Opstellen van Safety Requirement Specifications (SRS) voor veiligheidsfuncties SIL-verificatie: het vaststellen/aantonen dat de SIF aan de eisen voldoet. Opstellen van testprotocollen voor het periodiek testen van SIF’s. Voor ondersteuning bij functionele veiligheid hebben wij
TUV gecertificeerde functional safety engineers in dienst.