Engineering

 

Engineering is een containerbegrip voor alle activiteiten die nodig zijn om een constructie of systeem te laten functioneren.

Een van de definities voor engineering is van de Amerikaanse Engineers' Council for Professional Development uit 1947:

"Het toepassen van wetenschappelijke principes bij het ontwerpen of ontwikkelen van constructies, machines, apparatuur of productieprocessen, of werkzaamheden die hiervan gebruikmaken in meerdere of mindere mate; of een vergelijkbaar onderdeel te ontwerpen en daarbij bewust zijn van de gehanteerde uitgangspunten en normen. Of om hun gedrag bij gespecificeerde (extreme) grenstoestanden te voorspellen. Dit alles met de bedoelde functie als doel, te realiseren op een economische wijze en met oog voor veiligheid voor mens en het beperken/voorkomen van schade aan materiaal.”

Bömer Engineering Services vertaalt ideeën, concepten en uitgangspunten naar concrete specificaties en ontwerpen, we implementeren geldende voorschriften in het ontwerp en in de bestekken en passen het ontwerp in in bestaande infrastructuren.

Naast het maken van begrotingen en ontwerpen voor een project verzorgen we bestekken en begeleiden de aanbesteding. We zijn geheel onafhankelijk en dienen dus uw belang. Vooral bij aanbestedingen tegen een vaste prijs wilt u dat de voor u belangrijke ontwerpkeuzes vastliggen in het bestek. Keuzes die u maakt zijn vaak anders dan de keuzes die de installateur maakt wanneer hij daarin vrijgelaten wordt. Het is echter uw installatie. Het is ons werk om uw wensen te vertalen in het bestek.

Wij kunnen uw team tijdelijk versterken met E/I specialisten. Om te assisteren of om de kar te trekken bij ontwerp en realisatie van nieuwe installaties. Of u kunt engineering werk of specifieke vraagstukken aan ons uitbesteden. In beide gevallen fungeren we als een verlengstuk van uw organisatie.

Uw bezetting is afgestemd op het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Voor uitbreiding, bouw- en verbouwprojecten is personele uitbreiding noodzakelijk. U wilt dat zo’n traject vlot en economisch verloopt. Dat iemand in dat traject uw belangen behartigt richting leveranciers. Dan sluit Bömer Engineering Services naadloos aan op uw organisatie.