Bömer Engineering Zekerheid in process techniek
Industriële Veiligheid

Industriële Veiligheid

Veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp in bedrijfsvoering en regelgeving. Waar vroeger veel op ervaring en “onderbuikgevoel” gedaan werd, worden risico’s steeds objectiever kwantitatiever benaderd. Daardoor, en door steeds omvangrijker en complexere regelgeving wordt veiligheid meer en meer een vakgebied voor specialisten en wordt veiligheid ook steeds meer opgedeeld in deelgebieden. Wij hebben ons gespecialiseerd op een aantal van die deelgebieden:

  • Explosieveiligheid
     

  • Functionele veiligheid
     

  • Elektrische veiligheid

 

Bömer Engineering Services b.v. Prinsenweide 37  7317 BB  Apeldoorn  Tel.: 055 - 521 60 77       Privacy statement